Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor WTWK-Partynice

1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie, nadzór i realizacja zadań statutowych WTWK - Partynice;

2) reprezentowanie WTWK – Partynice na zewnątrz;

3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

4) dokonywanie czynności prawnych wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta;

5) zapewnienie warunków funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ustalanie planów i harmonogramów kontroli;

6) nadzór nad właściwą eksploatacją obiektów, urządzeń i środków transportu WTWK - Partynice;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków;

8) ustalanie polityki kadrowej WTWK - Partynice  oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej;

9) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych;

10) zapewnienie obsługi prawnej WTWK - Partynice;

11) zapewnienie obsługi informatycznej WTWK - Partynice;

12) opracowywanie planów działalności WTWK - Partynice i nadzór nad ich realizacją;

13) opracowywanie sprawozdań WTWK - Partynice;

14) należyte gospodarowanie przekazanym w zarząd mieniem i przyznanymi środkami budżetowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

15) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.), w tym pełnienie funkcji Administratora Ochrony Danych Osobowych WTWK - Partynice.

2. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie nie wykraczającym poza umocowanie udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 731
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Dyrektor WTWK-Partynice
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:21:01
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:21:01
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2021 12:16:08
Rejestr zmian