Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

  1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

     1) organizowanie, koordynowanie, nadzór i realizacja zadań statutowych WTWK–                    Partynice, w tym:

      a) nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków stacjonowania, treningu oraz                  opieki dla koni znajdujących się na terenie WTWK–Partynice,

      b) nadzór nad organizowanymi wyścigami konnymi,

      c) nadzór nad rekreacją konną;

   2) reprezentowanie WTWK–Partynice na zewnątrz;

   3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

   4) dokonywanie czynności prawnych wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez              Prezydenta;

  5) zapewnianie warunków funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ustalanie planów
      i harmonogramów kontroli;

   6) rozpatrywanie skarg i wniosków;

   7) ustalanie polityki kadrowej WTWK-Partynice oraz nadzór nad przestrzeganiem                       dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej;

   8) kierowanie pracą podległych pracowników;

   9) zapewnianie obsługi prawnej WTWK-Partynice;

  10) zapewnianie obsługi informatycznej WTWK-Partynice;

  11) opracowywanie planów działalności WTWK-Partynice i nadzór nad ich realizacją;

  12) opracowywanie sprawozdań WTWK-Partynice;

 13) należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i przekazanym w zarząd mieniem, w tym nadzór nad właściwą eksploatacją obiektów, urządzeń i środków transportu WTWK-Partynice;

 14) przestrzeganie zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, prawa do prywatności i tajemnic prawnie chronionych, wynikających w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w tym zapewnienie obsługi Inspektora Ochrony Danych.

2. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie nie wykraczającym poza umocowanie udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1003
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Dyrektor WTWK-Partynice
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:21:01
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:21:01
Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2023 11:36:24
Rejestr zmian