Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Główny Księgowy odpowiada za koordynację i realizację zadań w zakresie rachunkowości, finansów
i sprawozdawczości, zgodnie z powierzonymi mu przez Dyrektora obowiązkami służbowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynację działalności podległej mu komórki organizacyjnej, zgodnie ze schematem organizacyjnym WTWK - Partynice, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. realizację zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK-Partynice;
 3. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i innych obowiązujących przepisów;
 4. nadzór nad wszystkimi pracownikami i Kierownikami działów materialnie odpowiedzialnymi w zakresie zabezpieczenia majątku i obrotu kasowego;
 5. ustalanie polityki rachunkowości (zasad rachunkowości) WTWK - Partynice, pozwalającej w sposób jasny i rzetelny określić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy WTWK - Partynice;
 6. prowadzenie rachunkowości w sposób zapewniający bieżące, prawidłowe
  i terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu WTWK - Partynice, terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 7. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych pod względem ich zgodności z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów;
 8.  sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami w zakresie statystyki państwowej i sprawozdawczości budżetowej;
 9.  nadzór nad osobami prowadzącymi obsługę kasową;
 10. kształtowanie polityki finansowej polegającej na wykonywaniu dyspozycji środkami   pieniężnymi;
 11. terminowe egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminową zapłatę zobowiązań;
 12. należyte gospodarowanie środkami finansowymi oraz przekazanym w zarząd  mieniem komunalnym;
 13. współdziałanie z organami kontroli państwowej, samorządowej i skarbowej;
 14. przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych WTWK - Partynice oraz ich brakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. wnioskowanie do Dyrektora we wszystkich sprawach dotyczących spraw finansowych i majątkowych WTWK - Partynice, w tym o określenie trybu, postępowania w jednostce zapewniającego prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej;
 16. opiniowanie wszystkich spraw podległych komórek organizacyjnych;
 17. współpracę z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 18. realizację innych zadań nałożonych przez Dyrektora.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 684
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Główny księgowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:22:37
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:22:37
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2021 12:18:02
Rejestr zmian