Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Główny Księgowy odpowiada za pracę podległego mu działu oraz za koordynację i realizację zadań w zakresie rachunkowości, finansów i sprawozdawczości, zgodnie z powierzonymi mu przez Dyrektora obowiązkami służbowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1370 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej, w szczególności w zakresie:

 • nadzoru i koordynacji działalności podległego mu działu, zgodnie ze strukturą organizacyjną WTWK-Partynice, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 • realizacji zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK-Partynice;
 • przestrzegania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i innych obowiązujących przepisów;
 • nadzoru nad wszystkimi pracownikami oraz Kierownikami działów materialnie odpowiedzialnymi w zakresie zabezpieczenia majątku i obrotu kasowego;
 • ustalania polityki rachunkowości (zasad rachunkowości) WTWK-Partynice, pozwalającej w sposób jasny i rzetelny określić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy WTWK-Partynice;
 • prowadzenia rachunkowości w sposób zapewniający bieżące, prawidłowe
  i terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu WTWK–Partynice oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie i dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych pod względem ich zgodności z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów;
 • sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami w zakresie statystyki państwowej i sprawozdawczości budżetowej;
 • nadzoru nad osobami prowadzącymi obsługę kasową;
 • kształtowania polityki finansowej polegającej na wykonywaniu dyspozycji środków pieniężnych;
 • terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz terminowej zapłaty zobowiązań;
 • należytego gospodarowania środkami finansowymi oraz przekazanym w zarząd mieniem komunalnym;
 • współdziałania z organami kontroli państwowej, samorządowej i skarbowej;
 • przechowywania dokumentów finansowo–księgowych WTWK-Partynice oraz ich brakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wnioskowania do Dyrektora we wszystkich sprawach dotyczących spraw finansowych
  i majątkowych WTWK-Partynice, w tym o określenie trybu postępowania w jednostce, zapewniającego prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej;
 • opiniowania wszystkich spraw podległego działu;
 • współpracy z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 • realizacji innych zadań zleconych przez Dyrektora.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1198
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Główny księgowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:22:37
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:22:37
Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2023 11:57:20
Rejestr zmian