Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich odpowiada za koordynację
i realizację wszystkich działań podejmowanych przez WTWK - Partynice w zakresie całokształtu zagadnień administracyjnych, transportowych, inwestycyjnych, remontowych, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
a w szczególności:

 1. nadzór i koordynację działalności podległych mu komórek organizacyjnych, zgodnie  ze schematem organizacyjnym WTWK - Partynice, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. realizację zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK - Partynice;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem w jednostce kontroli zarządczej zgodnie z Zarządzeniem nr 161/11 Prezydenta z dnia 4 stycznia 2011 r.
  w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Wrocław (z późn.zm.);
 4. kontrolę i nadzór nad stanem technicznym i prawidłową eksploatacją budynków, obiektów, maszyn, urządzeń oraz pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych nie będących środkami trwałymi;
 5. kontrolę i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i pozostałych środków trwałych oraz typowanie, opracowywanie i realizację wieloletnich i rocznych planów konserwacji, remontów bieżących, średnich, kapitalnych oraz robót o charakterze inwestycji;
 6. kontrolę i nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku WTWK - Partynice;
 7. kontrolę i nadzór nad utrzymaniem ogólnego ładu i porządku na terenie WTWK - Partynice;
 8. kontrolę i nadzór nad gospodarką magazynową;
 9. organizowanie zaplecza paszowego i materiałowo – technicznego;
 10. współpracę z instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych;
 11. przygotowanie koncepcji pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z polskich oraz unijnych źródeł;
 12. monitorowanie dostępności funduszy i programów oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie;
 13. kontrolę i nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów oraz przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej oraz wniosków o płatność;
 14. kontrolę i nadzór nad opracowywaniem planu zamówień publicznych;
 15. kontrolę i nadzór nad czynnościami wynikającymi z procedur regulowanych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 16. współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki w zakresie zgłaszania zadań do projektu planu inwestycyjnego Gminy dotyczących działalności WTWK – Partynice;
 17. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie wynikającym
  z realizowanych zadań;
 18. współpracę z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 19. kontrolę i nadzór nad prowadzeniem całości spraw personalno-kadrowych oraz świadczeń socjalnych;
 20. kontrolę i nadzór nad organizacją i prowadzeniem archiwum w zakresie spraw kadrowo-płacowych, finansowych oraz sprawozdawczości;
 21. kontrolę i nadzór nad prowadzeniem całości spraw związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 22. realizację innych zadań nałożonych przez Dyrektora.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 698
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:21:54
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:21:54
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2021 12:17:15
Rejestr zmian