Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich odpowiada za pracę podległego mu działu i samodzielnych stanowisk pracy oraz za koordynację i realizację zadań w zakresie spraw administracyjnych, transportowych, inwestycyjnych, remontowych, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w szczególności w zakresie:

 • nadzoru i koordynacji działalności podległego mu działu i stanowisk, zgodnie ze strukturą organizacyjną WTWK-Partynice, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego;
 • realizacji zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK-Partynice;
 • nadzoru nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem w jednostce kontroli zarządczej zgodnie z Zarządzeniem nr 2045/19 Prezydenta z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i zasad oceny kontroli zarządczej w Gminie Wrocław;
 • kontroli i nadzoru nad stanem technicznym i prawidłową eksploatacją budynków, obiektów, maszyn, urządzeń oraz pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych nie będących środkami trwałymi, w tym nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych oraz typowaniem, opracowywaniem i realizacją wieloletnich i rocznych planów konserwacji, remontów bieżących, średnich, kapitalnych oraz robót o charakterze inwestycji;
 • kontroli i nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku WTWK-Partynice;
 • kontroli i nadzoru nad utrzymaniem ogólnego ładu i porządku na terenie WTWK-Partynice;
 • organizowania zaplecza paszowego i materiałowo – technicznego;
 • współpracy z instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi oraz innymi, w tym krajowymi programami dotacyjnymi;
 • przygotowywania koncepcji pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z polskich oraz unijnych źródeł;
 • monitorowania dostępności funduszy i programów oraz przygotowywania dokumentacji niezbędnej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie;
 • kontroli i nadzoru nad prawidłową realizacją zawartych umów oraz przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej i wniosków o płatność;
 • kontroli i nadzoru nad opracowywaniem planu zamówień publicznych;
 • kontroli i nadzoru nad czynnościami wynikającymi z procedur regulowanych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.);
 • opracowywania projektu rocznego planu finansowego w zakresie wynikającym
  z realizowanych zadań;
 • współpracy z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 • kontroli i nadzoru nad prowadzeniem całości spraw personalno-kadrowych oraz świadczeń socjalnych;
 • kontroli i nadzoru nad organizacją i prowadzeniem archiwum, w szczególności w zakresie spraw kadrowo-płacowych, finansowych oraz sprawozdawczości;
 • kontroli i nadzoru nad prowadzeniem całości spraw związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • realizacji innych zadań zleconych przez Dyrektora.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1088
Podmiot udostępniający: BIP WTWK Partynice
Nazwa dokumentu: Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 24.02.2014 10:21:54
Data udostępnienia informacji: 24.02.2014 10:21:54
Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2023 12:00:46
Rejestr zmian